Tester Di ritalin i urinprøvetak hoss lar?

Kvinne, 46 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Nøyaktig hvilke stoffer som inngår i testene vil nok variere litt fra sted til sted, men i mange tilfeller vil gruppen «sentralstimulerende» være representert på en vanlig urinprøve, hvor Ritalin/metylfenidat inngår under dette. En spesifikk/utvidet urinprøve vil kunne spore konkret hvilket sentralstimulerende stoff det er snakk om.