Jeg ønsker at det er klinkende klart hva store doser er når det gjelder Sobril og førerkort.
Jeg har behov for 55 mg pr dag i kampen mot Schizofreni, samtidig som jeg kjører bil. Husk på at skiltene for fart i Norge er en del av behandlingen.

Mann, 49 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Det er fastsatt konkrete grenser for hva som er maksimale tillatte døgndoser av Sobril og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort – dvs. inntil 30 mg. per døgn. Dette er beskrevet i Førerkortveilederen, avsnitt om benzodiazepiner. I tillegg er det fastsatt egne regler hva gjelder schizofreni og helsekrav til førerkort. Vi anbefaler at du snakker med legen som skriver ut medisinene dine, om muligheten for eventuell reduksjon eller bytte av medisiner, slik at du vil kunne oppfylle de nødvendige kravene.