hvordan kan ein få bopel til ein hasj/ maruhanarøyker ? som jeg er stefar til
etter stor aksjon heime her i går ettermidag.

fortvilt stefar

Mann, 22 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Personer over 18 år har selv ansvar for å finne et sted de kan bo. Hvis de ikke er i stand til det er det NAV/sosialtjenesten som har ansvar for å bosette dem. Hvis vedkommende er under 18 år, er barnevernet ansvarlig instans. I tilfeller der vedkommende har behov for behandling av noe slag, og selv er motivert for det kan lege skrive henvisning til spesialisthelsetjenesten.