Jeg har en datter på snart 17 år som allerede har startet sin russefeiring. Har vært russ selv, har en sønn som har vært russ så jeg føler selv at jeg har både gid innsikt og full forståelse for hva russefeiring innebærer i forhold til rusmidler. Jeg vil veldig gjerne at russefeiringen hennes skal være en god opplevelse for henne. Utfordringen min er at hun ikke bor hos meg men hos sin far. Han er av utenlandsk opprinnelse og har en helt annen innstilling til alkohol og rusmidler enn meg. Han synes det er helt ik at barna blir servert alkohol selv om de er mindreårige. Min datter har fortalt meg at hun har blitt hentet av ambulanse en gang og blitt anholdt av politiet 1 gang på grunn av rus. Far har ikke informert meg på noen måte om dette og jeg er svært bekymret for datteren min og fars innstilling. Jeg er ikke på nien måte naiv, jeg jobber mye med rusavhengige til daglig. Hadde det ikkevært datteren mun, gadde jeg vurdert barnevern ig bekymringsmelding. Jeg trenger råd…. Hilsen en bekymret mamma

Kvinne, 54 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Du kan finne veldig mange gode råd til foreldre i våre brosjyrer om russefeiring. Der vil du også finne informasjon til russen selv, som datteren din kan lese. Her finner du guide til foresatte og her finner du guide til russen.

Du og hennes far har tydeligvis ulike retningslinjer for hvilke rammer som skal settes for henne når det gjelder flere aspekter ved ungdomstiden. Dette er vel i og for seg ikke så uvanlig – det viktigste er at dere blir enige om å møtes et sted på midten. Vi synes du kan be ham om et møte for å avklare nærmere hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn, bli enige om deling av informasjon osv. Dersom han ikke vil det, kan du ev si at da blir eneste alternativ for deg å melde en eventuell bekymring til barnvernet. Hvis en slik samtale er vanskelig å gjennomføre på egen hånd, kan dere be et familievernkontor om hjelp.

Slik vi oppfatter det du forteller, handler det ikke først og fremst om rusmisbruk eller avhengighet, men om grenser for festing i russetiden. Dette er noe alle foresatte er stresset for, og bør sette seg ned og snakke grundig gjennom.