Eg trodde at valmuefrø som brukes i bakerier og i matvareproduksjon i Norge er preparert for holdbarhet/unngå mugg og at behandlingen gjør at valmuefrø ikke vil gi utslag på up? Dette, i tillegg til at ett par horn med valmuefrø er for liten dose til at det skal gi utslag på utslag på urinprøve gjør at eg undres over info om at valmuefrø må unngås. Stemmer virkelig dette?

Kvinne, 48 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

I følge Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olav i Trondheim er det en teoretisk mulighet for at inntak av valmuefrø kan gi positivt utslag på opioid på urinprøve. Fordi det ikke er mulig å sette noen klar grense for hvor mye valmuefrø som skal til før dette kan skje, og fordi det i ettertid er umulig å vite om et positivt utslag skyldes inntak av valmuefrø eller opioider, rådes alle som tar urinprøver til å unngå å innta valmuefrø.