Tidligere rusmisbrukere her rett til lik smertebehandling. Hvorfor blir ikke det praktisert?

Mann, 49 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Godt spørsmål. Men også et politisk et, så vi har ikke mulighet til å mene noe om dette. Men det er nærliggende å tro at dette kan ha flere ulike årsaker, alt fra holdninger, skjønnsmessige vurderinger i forhold til avhengighet- og misbrukrisiko, medisinske årsaker og kunnskap/mangel på sådan.