Hvor lenge etter intak av heroin har vedkommende små pupiller?

Mann, 29 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Forminskede pupiller vil i all hovedsak opptre så lenge heroinen fremdeles har aktiv virkning. Når virkningen begynner å avta, vil også pupillenes størrelse gradvis vende tilbake til normalen. Avhengig av størrelsen på dosen, vil heroin vanligvis ha virkning 5-12 timer etter inntak.