Hei
Eg lur på kordan legemidler det finnes som kan hjelpe til med å slutte med narkotika?
og kordan andre hjelpemidler det finnes?

Kvinne, 17 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

LAR-medikamenter for  opiat-avhengige, enten Metadon eller Buprenorfin, er en utbredt legemiddelbehandling i Norge. LAR-behandling er behandling med opioidholdige legemidler  – altså en substitusjonsbehandling.
Antabus brukes som monoterapi eller støtteterapi, i tillegg til andre terapiformer for pasienter med alkoholavhengighet. Antabus hjelper ikke på avhengigheten eller russuget, men gjør at man blir dårlig om man drikker og kan på denne måten bidra til å opprettholde avholdenhet. Nalmefen og Campral er medikamenter som kan redusere lysten på alkohol, men brukes ikke i særlig stor grad i Norge. Det kan ha sammenheng med at de er ikke på blå resept og at mange ikke har hørt om disse medisinene.