bivirkninger og virkninger, skade for andre i rommet med de som røyker

Mann, 12 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Å være i samme rom som noen som røyker cannabis, vil sjeldent innebære nevneverdig risiko. For å bli påvirket passivt, må rommet være ganske trangt, lufttett, og fylt med store mengder røyk. I tillegg må man oppholde seg der en god stund. Mange røyker imidlertid cannabis iblandet tobakk, og passiv tobakkrøyking er som kjent helseskadelig. Det kan du lese mer om på Helsenorge sine sider om passiv røyking.

Du kan lese om vanlige virkninger og bivirkninger ved aktiv cannabisrøyking på våre faktasider.