Møtt en fantastisk mann som drikker moderat med alkohol og har aldri rørt noe slags narkotika. Han har mange gode venner som bruker mye cannabis og av og til sterkere stoffer. Dette synes jeg er vanskelig fordi jeg for mange år siden hadde store rusproblemer, og føler for å ikke ha noe med disse vennene å gjøre, for min egen del – jeg har lyst til å holde meg rusfri og unna alt og alle som har med ulovlige stoffer å gjøre.
Spørsmålet mitt er om det likevel kan være bra for meg å være sammen med denne mannen? Som sannsynligvis kommer til å bidra til at jeg blir eksponert for miljøer som jeg instinktivt føler ikke er bra for meg? Er det i orden at jeg nekter å møte disse vennene?

Kvinne, 31 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette er et spørsmål som det generelt er vanskelig å gi klare fasitsvar på – her er det du selv som må kjenne på hvor din grense går. Hvor stor risiko dette evt. vil innebære, avhenger av hvor stor du vurderer sjansen for tilbakefall å være. Det vil uansett være veldig viktig at du er helt åpen med din partner om de behovene og utfordringene du har, slik at dere sammen kan enes om en ordning som kan fungere for dere begge. Hvis du føler at det er ubehagelig å bli eksponert for denne typen miljø, er det nok en fordel å holde deg på avstand i den grad det er mulig. Det er ikke nødvendigvis slik at du ikke skal kunne være sammen med kjæresten din, men det er selvsagt helt i orden at du nekter å møte vennene hans dersom du føler at det er det beste for deg. Dette er reelle grenser og behov du har, som han jo simpelthen er nødt til å respektere og akseptere. Dersom han ikke klarer dette, har dere derimot kanskje et problem i samlivet som dere må finne ut av, på én måte eller en annen. Det viktigste er uansett at dine behov blir ivaretatt på en måte som er grei for deg.