hei..jeg hva ute å kjørte bil..da politiet stoppa meg i en rutine kontroll, de fandt fort ut at jeg hadde blitt tatt for noen gr med hasj i 2005,,så de tok meg ut av bilen og testa meg med. de dreiv å lyste meg inn i øynene,og fikk en fing jeg måtte følge med på..De blei heilt sikre på at jeg hadde røyket.. Det hadde jeg gjort kvelden før. stompa den i 23:30 tiden på søndags kvelden. Måtte ner på politistasjonen og avgji urinprøve,,den slo så klart ut 🙁 Da hvar det rett opp på legevakten og ta to blod prøver, 20 min immelom.. jeg røyka litt helga før o.og lørdagen før denne søndagen 😉 så ja jeg er en vane røyker ..men ikkje nå mer 😉 Mit spørsmål er som følger. kan verdiene i denne blod prøven være høge nokk til at jeg mister lappen pga dette.. jeg sko forstått det, vist jeg røykte og så satt meg i bilen og kjørte..men dette hva ca 12 /13 timer eter på…

Mann, 39 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det var jo en ergerlig opplevelse. Hvorvidt de overhodet kan dømme deg for brudd på Vegtrafikkloven er et åpent spørsmål. Dersom de kan det, er det fortsatt ikke sikkert du har høye nok verdier til å miste lappen. Det er store individuelle forskjeller på hvor lenge cannabis påvises i blodet. På helt generelt grunnlag – også med tanke på at du ikke bruker mye – vil vi tro den blodprøven vil være under grensen når de regner om til promille dersom prøven ble tatt 12-13 timer etter inntak.

Et annet spørsmål er hva de vil gjøre med helsekrav til førerkort. Helsekrav til førerkort handler ikke om hvorvidt du er påvirket når de stopper deg, men om din generelle helsetilstand dersom du bruker et rusmiddel regelmessig. Mener politiet at du har et regelmessig bruk av cannabis, fyller du ikke helsekravene til førerkort, og må dokumentere avhold i 6 mnd. for å få lappen tilbake. Dersom en slik sak oppstår, er det viktig at du kan redegjøre for at du ikke bruker cannabis regelmessig.

Trenger du bistand juridisk, kan du ta en titt på denne siden https://førerkortbeslag.no/

Det kan også hende du kan få tips og råd fra NORMAL som jobber en del med denne problematikken, og har et ganske stort nettverk. NORMAL er en politisk organisasjon og vi presiserer at RUStelefonen ikke er en politisk tjeneste.