Er d bivirkninger på speed

Kvinne, 36 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Ja – amfetamin, og amfetaminlignende stoffer, har en rekke mulige bivirkninger. Hvem som opplever hvilke bivirkninger varierer en del fra person til person, kvaliteten/styrken på produktet, samt hva slags bruksmønster det er snakk om. Vi har beskrevet noen av de vanligste bivirkningene i vår artikkel virkninger og bivirkninger av amfetamin. Du kan også lese om mulige bivirkninger i Norsk legemiddelhåndboks avsnitt om sentralstimulerende stoffer.