Hei! Jeg skal ta en pisseprøve på tirsdagen og har blitt utsatt for litt aktiv røyking av cannabis. (Vi satt ute). Jeg lurer på om det er en mulighet for at det kan bli testet positivt?

Mann, 21 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er litt usikre på hva du mener når du skriver at du har blitt utsatt for aktiv røyking av cannabis. Vi antar at  du mener passiv røyking siden du bruker formuleringen «utsatt for».  Hvis det er tilfelle er sjansen svært lav for at du tester positivt på urinprøven. Det skal veldig mye til å teste positvt ved passiv røyking, det er mulig, men krever at man sitter i et helt tett rom og at det er veldig mye røyk i rommet.