Hvor hurtig kan man redusere / trappe ned cbd dråper, etter bruk i ca 4 mdr. Dosen var oppe i 32 dråper, medisinsk øyemed.
Men mistanke om at den allikevel kan inneholde noe narkotiske stoff, pga uønskede effekt/ubehagelig/ og antatt samvirke med annet legemiddel, cortison, som og kan ha ubehagelig effekt i en noe høy dose.

Kvinne, 75 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dette bør du egentlig drøfte med legen som foreskriver. Vi kjenner ikke din allmenntilstand og vet ikke om det er spesielle grunner til at du bør trappe ned.

På generelt grunnlag, dersom du ikke lider under særlige komplikasjoner eller forhold, kan du prøve å bare kutte ut dråpene. Det er snakk om meget små mengder abstinensgivende stoff i disse dråpene, og de vil neppe gi særlige bivirkninger. Men som sagt, snakk helst med legen om det.