Sobril og soling

Kvinne, 72 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Her er vi dessverre usikre på hva du egentlig lurer på; du er derfor velkommen til å skrive inn til oss på nytt, med et litt mer utfyllende spørsmål.

Ut ifra hva du skriver, «sobril og soling», kan vi generelt si at vi ikke er kjent med at Sobril skal ha noen innvirkning på soling den ene eller andre veien – men vær oppmerksom på at Sobril kan gjøre deg sløv/søvnig, og at du dermed kanskje kan bli liggende i solen lengre enn tiltenkt – noe som nok bør unngås. Utover dette anbefaler vi at du kontakter legen som skriver ut medisinene, dersom du har spørsmål om dem.