Når noen er alkoholavhengig og har misbrukt alkohol i fire år, hva er fysiske skadevirkninger? Vedkommende har normale blodprøver

Kvinne, 37 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

 

Langvarig høyt alkoholforbruk kan føre til utvikling av sykdommer i hjernen og nervesystemet, leversykdommer, betennelse i bukspyttkjertelen, økt blodtrykk, blødninger (særlig i fordøyelsesorganene), hjerneslag, enkelte former for kreft, samt fosterskader. Mange med høyt alkoholinntak for også et redusert immunforsvar og blir derfor lettere syke. Alkohol kan også påvirke hormoner. Dette kan føre til økt urinproduksjon, nedbrytning av muskelmasse, uregelmessig hjerterytme og svingende blodsukker.

Har vedkommende sjekket seg og prøvene viser normale funn har det kanskje ikke oppstått noen fysiske skader av alkoholbruket.