det er påvist cannabis i urinprøve jeg tokk hos fastlege,men jrg har ikke brukt det.
lurer på hva som kan være årsaken.er det sykehuset som har ansvaret?????

Mann, 45 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke hva slags type urinprøve du har tatt. Hvis det kun er tatt en screeninganalyse kan du be om at det blir foretatt en spesifikk kromatografisk test som er mer nøyaktig. Hvis dette er en sanksjonær prøve (har konsekvenser for deg f.eks. i forhold til førerkort, barnevern, jobb) har du krav på at det blir gjort på denne måten. Hvis du er sikker på at du ikke har brukt cannabis og har fått en falsk positiv prøve vil vi råde deg til å be om at det blir tatt en ny så raskt som mulig, eller at den originale prøven sendes inn til kromatografisk analyse om denne fremdeles er tilgjengelig.