verdi kreatini

Mann, 75 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Her er vi usikre på hva du spør om, dessverre. Du er derfor velkommen til å skrive inn til oss på nytt, med et litt mer utfyllende spørsmål. Dersom dette gjelder spørsmål omkring kreatinin-nivåer på en urinprøve du har tatt, anbefaler vi at du tar kontakt direkte med stedet som utførte denne prøven.