Har tatt alle tablettene i esken på en gang. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Men er det farlig? Har ikke tatt andre medisiner eller drukket alkohol i tillegg

Kvinne, 15 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta opptil flere dager å få svar via denne spørretjenesten. Ved behov for umiddelbar medisinsk bistand, kontakt ambulanse 113, Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Sertralin kan potensielt gi overdosesymptomer ved store inntak, og kan i noen tilfeller være kritisk. Nå vet ikke vi hvor mange tabletter det var i esken du hadde, eller hvor sterke disse var. Individuell toleranse vil også kunne variere en god del. Vi anbefaler uansett at du kontakter en av de ovennevnte tjenestene for bistand, slik at du kan få en fagkyndig medisinsk vurdering av hva som evt. bør gjøres.

Nå vet ikke vi konkret hva som var bakgrunnen for dette inntaket, men det kan virke som at du har behov for mer hjelp enn hva du mottar per i dag. Ettersom dette er et antidepressiva går vi ut ifra at i hvert fall legen din er kjent med hvordan du har det, evt. også en psykolog eller lignende. Men hvis du føler at hjelpen du får ikke er tilstrekkelig, bør du melde ifra om dette, slik at hjelpen kan trappes opp ytterligere. Det er viktig at du er tydelig på dine behov, og mest mulig åpen og ærlig om hvordan du faktisk har det. I denne oversikten fra Ung.no vil du finne en del mulige hjelpetilbud du kan kontakte. I denne artikkelen fra Rådet for psykisk helse vil du finne en oversikt over hvordan du får hjelp i det psykiatriske helsevesenet i Norge. Det er helt naturlig å ha det vanskelig i perioder, men da er det også viktig å huske på at det faktisk finnes hjelp å få.