jeg kaster eopp ennå noen ganger ved bruk av tramadol, heroin, subutex

Kvinne, 18 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Du gir ikke veldig mye informasjon om din situasjon, så det er litt vanskelig å gi noen konkrete tilbakemeldinger til deg. Men på generelt grunnlag kan vi si at kvalme er en vanlig bivirkning ved inntak av opioider, noe både Tramadol, heroin og Subutex er. Kvalme er også en vanlig abstinens-reaksjon på samme stoffer.