Hva koster 2kg med narkotika

Mann, 13 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det kommer veldig an på hva slags narkotika det er snakk om. Cannabis? Heroin? Kokain? Amfetamin? Andre ting? Prisen kan variere veldig mellom de ulike stoffene.

I tillegg vil dette også komme an på kvaliteten på stoffet, tilbud/etterspørsel på det aktuelle stedet og tidspunktet, samt hvorvidt man kjøper direkte fra en produsent, eller fra en mellommann, eller om du tenker generell gateverdi, dvs. total inntekt etter en rekke mindre salg.

Ettersom det finnes såpass mange variabler, er det ikke mulig for oss å gi deg et svar på hva 2 kg. koster, uansett hvilket stoff det er snakk om. Men vi kan i hvert fall si noen ord om gatepris per gram, som i hvert fall vil gi et visst bilde av saken. Merk at disse tallene kun er veiledende:

Cannabis: 100-200 kr.
Heroin: 800-1300 kr.
Kokain: 800-1300 kr.
Amfetamin: 250-750 kr.

For øvrig er det gjerne også sånn at jo mer du kjøper, desto lavere vil prisen bli per gram.