Hei
Er det farlig å ta Nozinan etter amfetamin?

Kvinne, 26 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til noen interaksjon ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. På generelt grunnlag vil vi fraråde å blande stimulerende og dempende midler, da dette kan gi en uforutsigbar og potensielt svært skadelig virkning. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.