Hei

Har en venn som går på 600 GR neurontin. Kan dette sammen med alkohol påvirke så personen ser sløvet/ ruset ut?

Kvinne, 56 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Kort sagt: ja. Neurontin virker til en viss grad sederende (sløvende), noe som potensielt kan forsterkes i kombinasjon med alkohol. Jo større mengder det er snakk om, desto mer tydelig vil som regel denne effekten bli. Her kan det være snakk om noe individuell variasjon, da man kan bygge seg opp toleranse for både Neurontin og for alkohol. Det er for øvrig verdt å merke seg at alkohol i seg selv kan få en person til å fremstå som sløv/ruset.