Hvor mange i Norge bruker kokain?

Kvinne, 13 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er dessverre ikke mulig å si eksakt hvor mange som bruker kokain i Norge, da dette er veldig vanskelig å tallfeste. Dette er delvis fordi mye av bruken foregår i skjul, men også fordi «bruker kokain» kan bety flere forskjellige ting. For eksempel er det noen som er avhengig av kokain, og som bruker dette daglig, eller tilnærmet daglig. Det finnes også noen som bruker kokain regelmessig, for eksempel hver helg. Også er det er noen som bruker kokain kun en gang iblant.

Men: noen statistikker finnes, selv om de altså ikke er 100 % nøyaktige. Én av disse er rapporten Rusmidler i Norge 2016. I kapittel 5.3 finner du for eksempel tall om beslag av kokain over tid.