Hei!
Lurte på korleis prosedyren er på å få rusbehandling? Kjæresten er henvendt til ruspoliklinikk, men forstår det slik at han først blir innkalt til samtale i det som heiter vurderingsteam – vil dei ta ei avgjerdsle då eller må han inn til fleire samtaler? Han må og skal inn på døgnbehandling – det er siste sjans!!! Ellers mister han alt. Korleis kan eg som pårørande støtte og hjelpe best?
Mvh trist og fortvilet kjæreste….

Kvinne, 44 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Du skriver at kjæresten din er henvendt til ruspoliklinikk, men antar du mener henvist. I henhold til informasjon fra HelseNorge er prosedyren for å få rusbehandling at enten kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste eller lege kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB), enten behovet er poliklinisk behandling, institusjonsbehandling eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Er kjæresten din henvist til ruspoliklinikk er det nok det tilbudet han har fått foreløpig, men siden han skal til vurderingssamtale kan jo det endre seg. Trenger han døgnbehandling må han både si ifra om det til henvisende instans og til vurderingsteamet. Det kan også være at han får tilbud om samtaler på ruspoliklinikk i påvente av ledig plass på døgnbehandling.