Hei . Politiet tok turen innom en fest jeg var på i går og fant litt substanser på folk. Jeg innrømmet bruk av litt amfetamin etter en del press fra lovens lange arm . Jeg hadde ikke noe på meg, men hadde bare dratt noen snorer som jeg fikk tildelt . Dette her ender vel bare opp i bot eller ? Vet du hva den vil ligge på sånn cirka ? Fastlegen min får ikke vite noe om dette ?

Mann, 40 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ja, den vanligste straffereaksjonen på bruk av illegale rusmidler er et forelegg (bot, med anmerkning på rullebladet). Det kan riktignok forventes strengere reaksjon dersom du tidligere er dømt for lignende lovbrudd, eller dersom saken av andre årsaker vurderes som spesielt alvorlig. Størrelsen på boten varierer en del, men pluss/minus 5000 kr. er et sannsynlig utgangspunkt. Dersom det kun er snakk om bruk og ikke besittelse, vil den muligens kunne være noe lavere. Dette er sannsynligvis noe politikontoret vil kunne svare mer utfyllende på dersom du forhører med dem.

Så vidt vi er kjent med, er det ikke vanlig praksis at politiet melder fra til fastlegen om dette. Dette er riktignok ikke noe vi tør garantere.