Jeg skal lage en presentasjon om hvordan egen livsstil kan føre til sykdom og skader. Og da lurer jeg på hvordan livsstil kan føre til bruk av rusmidler

Kvinne, 15 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Viser til chat med en av våre veiledere.

Det finnes mange mulige svar på dette. «Livsstil» kan innebære så mangt. F.eks. kan det handle om hva slags omgangskrets man har, hvor mye rusmiddelbruk som evt. inngår i denne omgangskretsen, eller om man har en livsstil som er preget av forsiktighet, helse, trening o.l. på én side, eller festing, grensetesting o.l. på den andre siden, og så videre, og så videre. Man velger jo selv om man ønsker å bruke rusmidler eller ikke, men hva slags livsstil man har, kan jo direkte eller indirekte ha innflytelse på hvor stor sjanse det er for at man prøver/bruker rusmidler, evt. i hvor stor grad.