Hvor lang tid tar kroppen for å kvitte seg med metamine 10 mg pr dag i ca 2 mnd

Kvinne, 60 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Amfetaminer kan påvises i urin ca 2-5 døgn. Påvisningstiden i blodet er noe kortere, omlag 1-2 døgn. Individuelle variasjoner mellom personer kan være tildels markante.