Hva er statistikken for ungdom som har startet med narkotikahandel og hvorfor starter ungdom men narkotikahandel

Mann, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er svært få som driver med narkotikahendel. Hvis du vil ha statistikk på dette, kan du sikkert finne noe på denne siden (SSB). Hovedgrunnen til at ungdom gjør dette, er nok penger. I noen tilfeller er det nok også snakk om gjengkriminalitet der unge kan bli mer eller mindre presset til å selge stoff. Dette har vi ingen statistikk på, det kan du ev. snakke med de lokale politikamrene i Oslo om.