Hva gjør heroin med kroppen, og hvor mye skal man ta for å bli avhengi

Kvinne, 19 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Heroin er et sterkt sentraldempende/sløvende rusmiddel. Det er også sterkt euforiserende, det vil si at det gir en svært behagelig følelse. En person som aldri har tatt heroin før, vil også få kvalme, sterk kløe i huden, og ganske lett risikere overdose. Det er ganske lett å bli avhengig av heroin. Akkurat hvor lang tid det tar, varierer nok en del. Det er også forskjell på i) når en person føler at h*n har en sterk trang til å ta et stoff og ii) når en person kan sies å være klinisk avhengig (har diagnosen «avhengighet»). Hvis en f.eks. tar heroin daglig i to uker, vil en kunne oppleve en god del abstinenser når en slutter. Da er man kanskje ikke avhengig, men på vei til bli det.