Hei! Jeg bare lurte litt på en ting. Hva skjer hvis man blir gravid og gutten har røyke harsj eller rust seg på andre rusmidler noen dager før eller samme dag? Og jenta blir gravid uten at ho gjør noe selv? Kan barnet bli skadet da? Er det liksom rusmidler i sæden?

Kvinne, 20 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er per i dag ikke noe forskning som viser at befruktet sperm fra en som har røyket cannabis har noen innvirkning på fosterets utvikling. Det man vet er at spermkvaliteten til cannabisbrukere kan bli dårligere, som igjen vil kunne gjøre at spermen ikke fører til/vanskeliggjør befruktning og graviditet. Det virker som det ikke har vært et problem i deres tilfelle.

Om du har blitt gravid og skal ha barn med en som røyker cannabis, anbefaler vi deg å snakke med han om fremtiden. Dette for at dere skal være mest mulig enig i hvordan dere skal ha det når barnet kommer, slik at dere kan ha fokus på barnet og ikke på eventuell rusbruk eller konflikter forbundet med hans rusbruk. Om du synes det er vanskelig å snakke med han om det, eller trenger noen andre å snakke med om dette, kan du ta det opp med jordmor ved svangerskapskontroll.