Hvor mange type narkotika finnes det

Kvinne, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Kort sagt: veldig, veldig mange. Mange flere enn man klarer å tallfeste. Dette er delvis fordi det stadig kommer nye stoffer på markedet, og delvis fordi det varierer litt fra land til land hvilke stoffer som er i omløp, og hvorvidt de regnes som narkotiske eller ikke. I Norge defineres narkotika som alle stoffer som står oppført på Narkotikalisten; der vil du se at det er snakk om ganske mange. I tillegg er det noen stoffer som ikke står nevnt spesifikt på listen, men som faller inn under én av stoffgruppene som står nevnt i slutten av listen. Du kan lese om de vanligste stoffene på våre faktasider om rusmidler.

For øvrig kan man for ordens skyld snakke om tre hovedtyper narkotika; stimulerende stoffer (oppkvikkende), dempende stoffer (sløvende) og hallusinogener (gir endret sanseoppfatning og endret bevissthetstilstand). Alle narkotiske stoffer kan som regel plasseres i én eller flere av disse kategoriene.