Er det farlig å røyke harsj ofte i 13års alderen, hvis du også fest røyker og snuser en gang i blant?

Kvinne, 13 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

All bruk av rusmidler i ung alder vil innebære fare for skadevirkninger. For unge mennesker kan jevnlig cannabisbruk føre til et lavere energinivå, dårligere hukommelse, konsentrasjonsvansker, angst og hos noen psykose. Unge er mest utsatt fordi hjernen ikke er ferdig utviklet ennå, og cannabis kan forstyrre hormonbalansen i kroppen. Cannabis er dessuten potensielt vanedannende. Siden cannabis ikke er lovlig så kan kjøp og bruk også føre til konfrontasjon med politiet, eller omgang med uheldige miljøer.   Du kan lese mer om straffen ved å bli tatt for å bruke hasj/cannabis her på Ungs hjemmeside.