Emma

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hei, er det farlig å ta Emma og hvordan funker den?

Kvinne, 19 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Du lurer på om det er farlig å ta MDMA, men det kommer jo litt an på hva du mener med farlig. Ulike personer vil reagere ulikt på dette stoffet, og virkninger og bivirkninger vil til en viss grad også være ganske avhengig av situasjonen. Noen takler MDMA forholdsvis greit, mens andre er mer utsatte for skadevirkninger.

Vi snakker gjerne om to typer risiko ved bruk av rusmidler: de umiddelbare farene man utsetter seg for når man er rusa (ulykkesrisiko), og langtidsvirkninger. Ulykkesrisikoen er særlig økt hvis rusen gir illusjoner og hallusinasjoner.

Inntatt i høyere doser kan MDMA gi livstruende medisinske komplikasjoner med bl.a. hjerneblødning og hjertearytmier. For personer med predisposisjon for hjerte/hjerne-komplikasjoner, er risikoen atskillig høyere.

Vi vet at det finnes personer som har dødd av overoppheting (hypertermi) etter inntak av MDMA – og av vannforgiftning fordi man drikker for mye vann som følge av overopphetingen.

Det er også sånn at ettervirkninger forekommer hos mange, også ved enkeltinntak. Dette dreier seg stort sett om psykiske ettervirkninger som kortvarige depresjoner og angstforstyrrelser.

Når det gjelder de mer langvarige bivirkningene og farene ved bruk av MDMA, er det jo selvfølgelig slik at faren øker ved økt bruk. Bruk av MDMA til rusformål kan føre til utvikling av avhengighet – da særlig en psykisk avhengighet. Gjentatt bruk av MDMA, eventuelt bruk av store doser noen få ganger, kan etter alt å dømme gi relativt langvarige skader i sentralnervesystemet, særlig av nerveceller som bruker serotonin som signalmolekyl, noe som blant annet gir utslag i psykiske lidelser.

Hvor stor eksposisjon for MDMA som skal til for å gi slike skader, samt hvor permanente skadene er, er ikke fullstendig klarlagt.

Les mer om virkninger på våre faktasider om MDMA.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.