Jeg og en venninne ble tatt for besittelse av hasj (10g) i mai i fjor. Forelegget kom på 3000kr som vi betalte med en gang i september når vi mottok det.

Jeg går en linje der jeg utdanner meg innen helsesektoren, og har fått jobbtilbud til sommeren, men jeg lå levere politiattest… Jeg angrer utrolig mye på det vi gjorde å skjønner først nå hvor mye det kan ødlegge resten av livet vårt.

Kan det noen gang forsvinne fra rullebladet? Eller vil dette påvirke resten av livet mitt? Kan det ha noe å si at jeg var veldig ung når det skjedde? Burde jeg lever politiattesten til arbeidsgiver eller takke nei til jobben?

Kvinne, 19 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Kan det noen gang forsvinne fra rullebladet? Se svar under om politiattester.

Eller vil dette påvirke resten av livet mitt? Nei, dette går nok bra. Du må ikke bli alt for fortvilet eller stressa for dette. Se fremover!

Kan det ha noe å si at jeg var veldig ung når det skjedde? Ja, men bare dersom du var under 18 (se under).

Burde jeg levere politiattesten til arbeidsgiver eller takke nei til jobben? Hvis du har mottatt attesten, kan du jo lese den og se hva som står der. Dersom du etter dette er i tvil om du bør levere den, kan du sende inn spørsmål under kategorien «Lovbrudd» til Ung.no.

Det er ingen vits i å gå og tenke på dette dag og natt og bekymre deg for fremtiden. Dersom du jobber med studiene og «holder deg på matta» i tiden fremover, er det ingen grunn til å tro at dette skal ødelegge fremtiden din. I verste fall kan det få noen konsekvenser i noen år og i noen få situasjoner, men det får du heller ta når de dukker opp – du kan uansett ikke gjøre om på det som er skjedd.

Husk også på at arbeidsgivere ikke har rett til å innhente oppplysninger eller be deg fortelle noe om din attest. Det er politiet som skal levere attester til arbeidsgivere, og du skal ikke fortelle dem noe, men gi dem attesten politiet har laget (se siste punkt).

Om politiattester

Det finnes ulike typer politiatester.

Uttømmende attest. På denne skal i utgangspunktet alt stå, for alltid. Unntak: straffereaksjon er ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, og som ikke har begått alvorlig og gjentatte lovbrudd og heller ikke nye lovbrudd senere, skal ikke føres opp på uttømmende. Alt annet blir stående for alltid. Men denne attesten trengs bare i arbeid i politiet, kriminalomsorg, noen tjenster i Forsvaret, adopsjon av barn osv.

Ordinær politiattest. Dette er sannsynlivis den du vil trenge (med mindre du skal jobbe med barn, se under). Ikke alt kommer på en slik attest. Forhold som har en strafferamme på fengsel inntil 6 måneder skal ikke fremgå av en ordinær politiattest. Da spørs det litt hvilken lov dere er dømt etter (det vil fremgå av domspremissene.) Dersom dere er dømt etter Legemiddelloven, er det en strafferamme på under 6 mnd. for forholdet, og det vil ikke fremkomme. Dersom dere er sømt etter Straffeloven (feks for erverv og/eller besittelse), vil strafferammen være over 6 mnd., og det vil kunne fremkomme. Det kommer også litt an på hvordan de som skal lage attesten vurderer det. På ordinære attester blir forhold vanligvis fjernet etter 2-3 år. Dersom det er snakk om ubetinget fengsel eller gjentatte forhold, kan det ta lengre tid (feks. 10 år).

Avgrenset politiattest (Barneomsorgsattester). Dersom du skal jobbe med barn. (Du spesifiserer ikke hvilken del av helsevesenet du skal jobbe i.) I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte lovbrudd som skal tas med. Dette betyr at attesten kun vil opplyse om de lovovertredelsene som har en sammenheng med jobben du skal gjøre. Denne attesten viser om en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for brudd på enkelte spesifiserte straffebestemmelser knyttet til seksuallovbrudd, narkotika, drap, vold og grovt ran.

MERK/til informasjon. Politiet skal gi attest til deg, ut fra hva slags stilling det er snakk om, og du gir den til arbeidsgiver. Om arbeidsgiver ikke er fornøyd med opplysningene i politiattesten, forsøker noen arbeidsgivere å omgå dette ved at de vil ha en egenerklæring fra deg om din vandel. Det finnes eksempler om arbeidssøkere som har blitt bedt om å erklære at de har rent rulleblad, eventuelt opplyse hva de har gjort som har ført til prikker på rullebladet. Slike egenerklæringer er et forsøk på å omgå lover og forskrifter om hvilke arbeidsgivere som har krav på politiattester. Arbeidssøkeren er ikke forpliktet til å gi fra seg denne typen opplysninger til arbeidsgiveren.