jeg hva ute å kjørte idag..blei stoppa i en rutine kontroll som de kalte det så findt..tok noen prøver med en fing forann øynene og lyste i de..de fattet mistanke til rus..jeg røyka hasj igår kveld,,blei stoppa rundt kl 1300 nestedag,idag 😉 Måtte bli med til politi stajonen og avgji urinprøve,,den slo så klart ut på thc..da hva det opp på det lokale sykehus og ta to blodprøver..20 min immelom..jeg er litt sånn vane røyker,,men ikkje vær dag..spørsmålet mitt er som følger.. jeg er livredd for serfikatet mitt,har mistet det en gang før,,promille,, i 1999..er det noen foreldelses tid på sånne saker? eller vil de ta det med i denne saken ? og er tjangsen stor for at jeg har hatt så pass i blodet i dag.at de vil frata meg serfikatet ?

Mann, 40 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Hvor mye THC du hadde i blodet når du ble stoppa kommer an på hvor mye du røyka dagen før, styrke på stoffet og også hva du mener med «i går kveld». Det er også individuelle forskjeller på hvor raskt kroppen forbrenner THC. Vi kan likevel anslå at det tar mellom 6 og 15 timer etter inntak før du vil være under straffbarhetsgrensa tilsvarende 0,2 i alkoholpromille. Dersom du røyker regelmessig, vil riktignok påvisningstiden i blod kunne være noe lengre, sammenlignet med et mer sporadisk forbruk. Derfor er det også vanskelig for oss å gi noen garantier den ene eller andre veien.

Du spør også om den gamle saken din har blitt foreldet. Det kan vi dessverre ikke svare på da foreldelsesfristen kommer an på alvorlighetsgraden på lovbruddet, og vi ikke har noe info om den gamle saken din.

Vegtrafikkloven § 22 forbyr kjøring av motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende middel. Straffen for kjøring i påvirket tilstand er bøter, eller bøter og betinget eller ubetinget fengsel. I tillegg blir førerkortet som regel inndratt for en kortere eller lengre periode, hvor lenge kommer an på hvor påvirket man har vært.

Om dette er noe som er aktuelt i ditt tilfelle må du nesten bare vente å se hva blodprøvene viser. Sjansen for at du har vært over straffbarhetgrensa er nok liten etter så mange timer, men det er som nevnt kun veiledende.