Hei.

Jeg sliter med et høyt alkoholforbruk, og ønsker virkelig å slutte å drikke. Men har virkelig ikke lyst å miste sertifikatet, siden jeg bruker det i jobb. Hvordan kan jeg snakke med lege for å få hjelp til å slutte å drikke alkohol, men samtidig beholde jobb og sertifikat ? Er det en annen løsning for å få f.eks antabus eller noe?

Mann, 39 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at du er bekymret for dette, da legen, som du kanskje vet, har plikt til å vurdere om du fyller helsekravene til førerkort. Rusproblem kan være en årsak til å ikke fylle helsekravene, selv om det ikke er snakk om at du kjører i ruspåvirket tilstand. 1. oktober 2016 ble forskrift om helsekrav til førerkort revidert, hvorpå fastlegen fikk større ansvar og handlingsrom i forhold til førerkortsaker. Tidligere var legen pålagt å melde fra til fylkesmannen ved mistanke om at pasienten ikke fylte helsekravene. Den nye forskriften åpner opp for at fastlegen i større grad kan pålegge muntlig kjøreforbud i opp til 6 måneder, uten at det rapporteres inn til fylkesmannen. Dette forenkler prosessen med å få førerkortet tilbake etter endt behandling. Om legen vurderer problemet dithen at du ikke fyller helsekravene, er vanskelig å si på forhånd. Det vil være en skjønnsmessig vurdering. Men legene har et regelverk å forholde seg til, og det er strengt.

Kort sagt, er førerkortbeslag noe du risikerer om du oppsøker lege for å få hjelp med alkoholproblemer. Hva slags konsekvenser det vil ha, er vanskelig å si på forhånd. Legen har imidlertid streng taushetsplikt hva gjelder det meste annet, inkludert arbeidsplass, så det er ikke sannsynlig at det meldes fra til din arbeidsplass (så fremst du ikke har en helt spesiell jobb i forsvar, offshore eller lignende). Du har også rett på sykemelding om du trenger behandling for alkoholproblemer – uten at du behøver å oppgi grunn til arbeidsplassen din, om du synes det kan bli vanskelig.

Vi anbefaler deg å tenke godt gjennom fordeler og ulemper ved å 1) søke hjelp og få orden på problemene dine 2) La være å søke hjelp og enten klare å kutte ut på egen hånd eller risikere at problemet blir større og desto vanskeligere å gjøre noe med. Vurder disse alternativene opp i mot risikoen for å miste førerkortet i 6 måneder- 1 år. Når det gjelder å få Antabus på annet vis, er dette et reseptbelagt preparat som krever resept fra lege. Privatpraktiserende leger har samme regelverk å forholde seg til som fastleger. Psykologer, både offentlig ansatt og privatpraktiserende, har også samme regelverk å forholde seg til.