kan overdose med circadin være dødelig-skadelig

Mann, 57 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Risikoen for alvorlige forgiftninger/overdoser av melatonin (virkestoffet i Circadin) anses for å være relativt liten. Dette er et hormon som produseres naturlig i kroppen for å regulere døgnrytmen, men som man kan få tilskudd av ved søvnvansker. Men det har vært rapportert at enkelte brukere opplever hormonforstyrrelser, leverskader samt tilstander av uro og forvirring ved høyt inntak, særlig over lengre tid. Du kan lese mer om mulige bivirkninger i Felleskatalogens omtale av Circadin, men vær oppmerskom på at disse klassifiseres som mindre vanlige eller sjeldne. Dette er riktignok doseavhengig, og høyere inntak øker risikoen for å oppleve noen av disse bivirkningene. Risikoen ved høye inntak er ikke fullstendig kartlagt; dette er mye av grunnen til at det frarådes å overstige angitt dosering fra lege. Se også hva NHI skriver om melatonin.