Er alkohol avhengighet / rus avhengighet arvelig? Jeg sliter litt med begge deler og har to onkler i familien som er alkoholikere og narkoman og en pappa som er narkoman. Er det sånn at det er en risiko for at mine barn også ender opp sånn?

Kvinne, 26 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Er alkoholavhengighet / rusavhengighet arvelig?

Det er et arvelig element i avhengighet. Men det er ingen som er dømt til å bli avhengige som følge av arv. Det forskerne snakker om, er at noen arver disposisjoner/sårbarhet. Hva det betyr i praksis, er det nok litt delte meninger om. Men vi kan tenke oss omtrent som følger. En gutt som har mange slektninger med rusavhengighet, er trolig mer disponert for selv å utvikle problemer. Hvis han vokser opp i et miljø der det brukes mye rus, og selv begynner å eksperimentere med rus, vil risikoen være større for at han utvikler et problem. Det er ingen automatikk eller nødvendighet i at en som er arvelig disponert for avhengighet, utvikler det. Det som har aller mest betydning er om han/hun vokser opp i et miljø hvor det er bruk av rusmidler og hvorvidt han/hun begynner å drikke/bruke stoff tidlige og ofte.

De som vokser opp i sunne omgivelser og selv har et sunt forhold til rusmidler, har generelt liten sjanse for å utvikle problemer. Du kan se på denne undersøkelsen om alkoholavhengighet og arv.