Hei. Jeg bor hjemme med en bror som har alkohol problemer som han nekter for, jeg føler at vi går rundt eggeskall hværtfall jeg og moren min for at han ikke skal bli sur.. men jeg må gjøre noe eller si noe for hvær gang vi krangler truer han med å drikke å tar seg noe å drikke rett foran meg!! Hva burde jeg si eller gjøre? Til nå bare ignorerer jeg det å drar vekk. Men hva kan man gjøre eller hva burde jeg gjøre?

Kvinne, 26 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en ganske krevende situasjon. Nå vet ikke vi så mye om hans livssituasjon for øvrig, hvor gammel han er, eller hva som er bakgrunnen for at han drikker såpass mye, men det at han bor hjemme og ruser seg mye på alkohol, høres ut som en ordning ingen er tjent med.

Hva som skjer videre vil i stor grad avhenge av hva han selv er villig til, men et nærliggende mål kan/bør være at han flytter ut, og at han klarer å forsørge seg selv – fortrinnsvis via jobb/studier, eller evt. trygd eller lignende. Hvis han får en hverdag hvor det stilles krav til ham (f.eks. i form av jobb/studier), er det kanskje også en sjanse for at han vil redusere alkoholforbruket. Og om han ikke reduserer forbruket er dette i så fall noe han velger selv – men det er uansett ikke riktig at hans livsvalg skal gå på bekostning av deg og mor på den måten det gjør. Derfor er det også rimelig at han flytter ut. Dette er noe moren deres bør kreve av ham, særlig hvis han nå er godt over myndighetsalder.

Det kan tenkes at han ville ha nytte av å få hjelp fra profesjonelle – om det så dreier seg om rusbruken spesifikt, eller mer generelt om de eventuelle bakenforliggende problemene – men dette er i så fall noe han selv må være villig til å oppsøke. Fastlegen hans kan henvise ham til et egnet tilbud.

Vi kan foeslå at dere alle tre går i samtaler hos et Familievernkontor – eller evt. kun du og moren din, dersom det ikke er mulig å få ham med på dette. Der kan dere diskutere problemer som preger hverdagslivet i familien, med en profesjonell rådgiver tilstede. Du er også velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du ønsker å diskutere denne situasjonen nærmere – hvis vi hadde fått vite litt mer om ham og hans livssituasjon, ville vi kanskje også kunnet svare litt mer utfyllende på ditt spørsmål.