hei jeg vil vite om ett spesifikk skadevirkning

Mann, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Alkohol kan ha mange skadevirkninger, her er noen eksempler fra våre faktasider om alkohol så kan du selv velge en spesifikk:

Skadevirkninger av gjentatte alkoholinntak over tid

Langvarig høyt alkoholforbruk øker risiko for utvikling av sykdommer i hjernen og nervesystemet, leversykdommer, betennelse i bukspyttkjertelen, økt blodtrykk, blødninger (særlig i fordøyelsesorganene), hjerneslag, enkelte former for kreft, samt fosterskader.

Større alkoholinntak kan hemme immunforsvaret slik at du blir mer mottakelig for infeksjoner.

Etter lengre tids drikking kan du utvikle toleranse, det vil si at du må drikke større mengder alkohol for å oppnå samme effekt. Toleranse og akutte abstinensplager vil forsvinne hvis du er avholdende noen uker.

Ved veldig langvarig bruk kan du derimot plutselig begynne å reagere uventet sterkt på små mengder alkohol. Dette kan skyldes skader på lever og hjerne.

Alkohol påvirker hormoner

Alkohol kan påvirke nivået av flere hormoner:

Trening

Alkohol kan redusere den positive effekten av trening. Alkohol kan virke hemmende på treningsprestasjoner, særlig påvirker det restitusjon på en negativ måte. Fordi både alkohol og trening har vanndrivende effekt øker risikoen for dehydrering. Dette gjelder særlig dersom du drikker alkohol etter trening. Dehydrering kan redusere blodgjennomstrømning til musklene, noe som er uheldig i restitusjonsfasen. Belastningen under trening bryter muskulaturen ned, og i hvileperioden etter trening forbereder musklene seg til å tåle liknende påkjenninger senere («restitusjon»). Resultatet er at du blir litt sterkere hver gang du trener. Når du drikker alkohol kan dette hemme nydannelse av glykogen og glykosefrigjøring fra leveren, en prosess som er viktig for å oppnå optimal restitusjon. Hvis du starter med ny trening uten god restitusjon, vil ikke muskulaturen ha klart å gjenoppbygge seg i mellomtiden, og resultatet kan bli at du bryter ned en allerede nedbrutt muskulatur. Alkohol påvirker også hjerte og blodkar slik at den aerobe kapasiteten blir redusert. Alkohol kan derfor gi dårligere treningseffekt både på kort og lang sikt.

Drikker du alkohol etter trening, tar det lengre tid å erstatte væsketapet. Hvis kroppen ikke klarer å gjenopprette væskebalanse før du trener på nytt, vil det øke risikoen for dehydrering. Væsketap gir redusert prestasjonsevne blant annet fordi blodgjennomstrømningen til musklene reduseres og kroppstemperaturen øker.

Alkohol i svangerskapet

Det finnes ikke en sikker nedre grense for alkoholinntak når du er gravid. Samme mengde alkohol kan påvirke fosteret på flere ulike måter. Antakelig har barn ulik grad av sårbarhet. Tidspunktet for alkoholeksponeringen, og forhold som alder, helse og mors livsstil, har betydning.

Som hovedregel kan alkohol skade fosteret i alle faser av svangerskapet. Skader kan forhindres ved at mor avstår fra alkohol når hun er gravid.