hvorfor er alkohol lovlig og ikke Weed?

Mann, 15 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Dette er et tema som er veldig aktuelt og som stadig er oppe til diskusjon.

Når det gjelder lovlighet eller ulovlighet av ulike rusmidler, så tar RUStelefonen ikke stilling for eller mot den rådende politikk på området. Det er det de enkelte lands lovgivende instanser som bestemmer dette. I Norge er det Stortinget. Vi kan allikevel si noe om hvorfor det er slik.

Grunnen  til at alkohol er lovlig i Norge er nok først og fremst fordi det er (og har vært) en del av vår kultur, mens cannabis tidlig ble forbudt. Alkoholbruk har lange tradisjoner både som rusmiddel i sosiale sammenkomster, og som tilbehør til mat.  Det ville  nok derfor også vært meget vanskelig å gjennomføre et forbud av alkohol i praksis. Dette ble prøvd i forbudstiden uten hell. Om alkohol hadde blitt introdusert som et nytt stoff på markedet nå, så ville det ganske sikkert ha blitt ført opp på narkotikalisten.

Både alkohol og hasj kan være skadelig, men det er to forskjellige rusmidler som påvirker oss ulikt. Det er derfor ikke særlig hensiktsmessig å sammenlignene de to rusmidlene opp mot hverandre for å måle hvilket som «skader oss mest».

Vi vet imidlertid at avkriminalisering av cannabis og andre illegale stoffer er noe som blir diskutert på Stortinget og at et flertall ved Stortinget ønsker å styre narkotikapolitikken i retning avkriminalisering. Men, når dette evt. vil tre i kraft, hvor omfattende endringen vil bli, og hvordan lovendringen vil håndheves i praksis, vet vi dessverre ingenting om før et konkret lovforslag er utarbeidet og vedtatt, noe som potensielt kan ta litt tid. I mellomtiden kan du følge med på Regjeringens hjemmesider om norsk narkotikapolitikk.

Håper du fikk svar på dette (så godt det lar seg gjøre) og at du fortsetter å engasjere deg for at vi skal få en mest mulig tilpasset ruspolitikk i Norge.