Hva er alle ulempene med rusing, når man er 18? Er det greit å ruse seg når man er 18?

Kvinne, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette er et ganske generelt og åpent spørsmål, med mange mulige svar. Kort sagt så har alle rusmidler mulige positive virkninger og negative bivirkninger, og hvem som opplever hvilke, og i hvor stor grad, varierer ganske mye fra person til person. Noen kan bruke rusmidler uten å få nevneverdige problemer av dette, mens andre derimot er mer sårbare for mulige konsekvenser. Slike konsekvenser kan f.eks. være tilknyttet fysisk og psykisk helse (f.eks. akutte eller langsiktige skader, avhengighet, angst, depresjon), sosiale relasjoner (f.eks. problemer med venner, kjæreste, familie), jobb (f.eks. problemer med å gjennomføre jobben på tilfredsstillende vis), økonomi (f.eks. at store deler av privatøkonomien går til å finansiere rusbruken), førerkort (rusmiddelbruk kan føre til at førerkortet inndras) eller lovgivning (straffereaksjoner kan gi en rekke ulike konsekvenser i livet, bl.a. bøter, fengselsstraff, begrensinger ovenfor utenlandsreise, jobb, utdanning o.l.).

Når det gjelder spørsmålet om det er greit å ruse seg, så kommer nok det an på hvem du spør, hva du mener med «greit», og hva slags rusbruk det er snakk om. Hvis «er det greit?» betyr «er det lov?», så er det jo slik at noen rusmidler er lovlige å bruke, mens andre er ulovlige. Hvis «er det greit?» betyr «er det ufarlig?», så kommer det an på hva slags rusmiddel det er snakk om, og hvordan det brukes. Hvis «er det greit?» betyr «er det sosialt akseptabelt?», så vil nok svaret variere ganske mye fra miljø til miljø.

Som du sikkert forstår, så er dette et ganske omfattende og innviklet emne, hvor det ikke er mulig å gi noen bastante fasitsvar. Vi anbefaler at du snakker med f.eks. venner og familie og hører litt om hva de tenker om dette, og at du leser om de ulike rusmidlene på våre faktasider om rusmidler.