Dersom en tar overdose på la oss si amfetamin eller MDMA, vil man merke symptomer før dette skjer? isåfall hva?

Kvinne, 19 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du lurer på om man kan merke symptomer på overdose før det skjer. Det er symptomene som avgjør om man har fått en overdose eller ikke, så ved fravær av disse har man ikke overdose. Men mange av symptomene kan starte som milde og utvikle seg til å bli sterkere. Opplever man symptomer på overdose, anbefales det å kontakte helsepersonell i tilfelle symptomene skulle bli forverret og farlige. Nedenfor kan du lese vanlige symptomer på forgiftning av MDMA og Amfetamin.

Moderat til alvorlig forgiftning ved inntak av amfetamin: 

Moderat til alvorlig forgiftning ved inntak av MDMA: 

MDMA og ecstasy gir økt puls, blodtrykk og høy kroppstemperatur. Dehydrering er også en vanlig bivirkning. Fysisk aktivitet, som dansing, forsterker disse faktorene. Resultatet kan bli overbelastning på hjerte og kretsløp, som kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneblødning. Personer med hjertefeil er spesielt utsatt, men det kan også skje friske personer.