Er det aldersgrense på rus?

Kvinne, 25 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det spørs hva du mener med rus? Når det gjelder alkohol er aldersgrensen på 18 år for opptil 22 volumprosent alkohol, og 20 år for alkoholholdige drikk  fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

Det er forbudt for alle å bruke narkotika i Norge, uansett alder. Noen medikamenter/medisiner inneholder narkotiske stoffer, men må foreskrives av lege, psykiater e.l. for at bruk skal være lovlig.