Hei, jeg lurte på en ting, hvor mange rusmidler finnes det?

Kvinne, 13 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er umulig å tallfeste, da det finnes veldig, veldig mange, og stadig dukker det opp flere nye. Det er også en del variasjon fra land til land hvilke stoffer som finnes, og hvorvidt de regnes som rusmidler eller ikke. Den mest utfyllende oversikten du finner i Norge, er Narkotikalisten. Der står alle stoffer og stoffgrupper som er klassifisert som narkotika oppført. Du kan også lese om de vanligste rusmidlene på våre faktasider.