Hvilken påvikning har voksenes bruk avalkohol på ungdom?

Mann, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er et godt spørsmål. Hvordan påvirkning voksenes bruk av alkohol har på ungdom, avhenger veldig av hvor mye drikker den voksne? Veldig mange voksne drikker alkohol, men de fleste drikker ikke så mye – i hvert fall ikke når de er sammen med ungdom.

Det vi sier under, gjelder nok først og fremst påvirkning fra foresatte og andre voksne som drikker mer enn de egentlig burde. Dette kan i noen tilfeller ha svært negative effekter på ungdom.

Mange barn og ungdommer som har foreldre som drikker  forteller at situasjonen rundt familien er en stor hemmelighet.De prøver for alt i verden å skjule problemene for andre. Ofte er det også en stor hemmelighet innad i familien. Man snakker ikke høyt om det alle ser.

Noen har sammenlignet det å ha foreldre som drikker med å ha en stor rosa elefant i rommet. Alle ser den og den tar mye plass, men man later som om den ikke er der, og ingen snakker om den. Kanskje det handler om at man skjemmes, eller kanskje det handler om at man helt enkelt tenker at det ikke er lov å snakke om mamma og pappas drikking?

Du kan lese mer om det på Ung.no og se videoen som er der.