Korleis kan man sjå at nokon er påverka av rusmiddel

Mann, 13 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Det finnes en rekke mulige tegn og symptomer på bruk av rusmidler. Noen av disse kan være åpenbare for enhver, mens andre tegn og symptomer forutsetter at du kjenner til hvordan vedkommende ser ut og oppfører seg til vanlig.

Typiske kjennetegn er f.eks. pupillenes størrelse, hvorvidt personen virker unormalt sløv eller energisk, om vedkommende snøvler og/eller har dårlig koordinasjon, for å nevne noen få av mange mulige eksempler.

Det finnes en rekke ulike rusmidler, som har veldig ulik virkning fra hverandre. Derfor er det også ganske ulike tegn og symptomer på bruk av de ulike rusmidlene. Vi anbefaler derfor at du leser på våre faktasider om rusmidler – for de fleste av dem vil du finne et avsnitt som heter «Tegn og symptomer».