Min sønn er rusmisbruker. Går mye i alkohol i kombinasjon med bl. a Stesolid. Tidligere fikk han også i tillegg Xanor. Han endret fullstendig oppførsel/ aggressiv og fare for seg selv. Vi tok kontakt med fylkeslegen og han bad oss rapportere dette. Xanor skal ikke gis til personer som ruser seg på andre stoffer/store mengder alkohol. I korte treķk: Vi anmeldte ikke denne legen. Årsaken var at vi fikk til et møte med kommuneoverlegen, denne fastlegen , min kone og meg. Det ble der bestemt at vår sønn ikke skulle få mer Xanor. Rapport ble skrevet av kommuneoverlegen og lagt inn i min journal. Vår sønn er omtrent full og rusa hver dag. I ettermiddag og kveld fikk vi bekymringsmelding og også flere telefoner fra vår sønn. Han var fullstendig forandret/sterkt rusa og en truende og aggressiv oppførsel. Vi skjønte at noe var meget alvorlig. Vi kontakter både medisinsk 113 og politi. De ankom til hans leilighet. Pga hans tilstand ble han tatt hånd om av disse. Siden han er myndig vet vi ikke hvor han ble sendt/ sykehus? Arrest? Eller psykiatrisk ? Men det vi vet : Han hadde pånytt fått utskrevet 10 Xanor fra fastlegen!!! Når politi og medisinsk kom til stedet lå det 6 Xanor igjen på bordet. Mitt spørsmål. Hvis han også hadde inntatt disse, hadde det vært livstruende? Til deres info og ref overfor. Denne fastlegen hadde fått instruks av kommuneoverlegen at vår sønn IKKE skal få utskrevet Xanor. Dosen denne gangen var 1 mg. Eg ønsker nå å melde denne fastlegen til fylkeslegen. Gi meg råd. Mvh

Mann, 68 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Det virker som situasjonen er vanskelig, noe det også er for mange pårørende. Enten det gjelder barn, familiemedlemmer eller andre nære som misbruker rusmidler. Uvisshet om hva som skjer, faren for skade og avhengighet, hva skal en gjøre som pårørende, maktesløshet og hjelpeløshet er ikke uvanlig i en slik situasjon. .

Det første spørsmålet ditt er om tilstanden hans kan være livstruende om han hadde tatt de seks Xanorene a 1 mg som lå der. Vi kan nok ikke si noe sikkert om det fordi det bl.a. avhenger av hvordan han reagerer på Xanor og hvor mye alkohol han drakk. Ved bruk av Xanor skal det utøves forsiktighet med alkohol fordi begge stoffene er sederende. Xanor (og benzodiazepiner generelt) er i utgangspunktet ikke ansett som veldig giftig når de tas alene, men ved for høye doser kan både alkohol og Xanor hver for seg gi livstruende tilstander, og i kombinasjon kan faren for koma/pustestans øke. Måten han oppførte seg på kan også indikere at han har fått en paradoksal reaksjon på medikamentet med opphisselse, raseri etc. 

Når det gjelder det forhold at han har Xanor nå tenker vi det er av betydning om han har fått det skrevet ut av samme fastlege. Det kan være skrevet ut av annen lege og det kan være kjøpt illegalt. Hvis fastlegen har skrevet det ut, til tross for at dere sammen med fastlegen og kommunelegen har besluttet at det ikke skal foreskrives lengre, er det et problem som bør tas opp med fylkes-/kommunelegen.   

Så vårt råd er å følge opp saken hvis det er samme fastlegen som har skrevet ut Xanor nå. Hvis dere som foreldre opplever situasjonen som så vanskelig at det også går utover deres livskvalitet, anbefaler vi dere og søke hjelp. HelseNorge har en oversikt over noen tilbud til pårørende som dere finner her. I tillegg finnes det også lokale tilbud på ulike institusjoner og sykehus i de fleste kommuner.