Går på 3×300 mg med neurontin og 2 nobligan retard 100 mg daglig . Kan jeg kjøre bil. Har brukt tablettene i flere uker

Mann, 49 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Viser til samtale med en av våre veiledere.

Det er faste grenser for maksimale tillatte døgndoser når det gjelder legemidler som kan medføre nedsatt kjøreevne, sett at du bruker disse regelmessig og er tilvendt dosen du står på. Når det gjelder opioider heter det at du kan kjøre bil når dosen «tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter». Nobligan/tramadol er et opioid, og 300 mg. morfin tilsvarer 1500 mg. tramadol (i henhold til denne ekvivalenstabellen). Men, når du bruker to slike legemidler samtidig, halveres maksimale tillatte døgndose av begge. Dessverre er vi ikke kjent med noen fastsatt grense for Neurontin – dette blir dermed en vurderingssak som må tas i samråd med legen som skriver ut medisinene.